לדף הבית  
 

חוברת תרגילים בלשון אפשרות א´ (70% מערכת הצורות)מחברות תרגול / חוברת תרגילים בלשון אפשרות א´ (70% מערכת הצורות)


חוברת תרגילים בלשון אפשרות א´ (70% מערכת הצורות)
חוברת תרגילים בלשון אפשרות א´ (70% מערכת הצורות)

על פי ארגון הלמידה החדש

הפרקים בחוברת התרגילים: מערכת הצורות, שם המספר, אותיות השימוש ומילות היחס

להורדת התשובות לחץ על "לפרטים נוספים"


  לפרטים נוספים  

» בחזרה ל"מחברות תרגול"