לדף הבית  
 

תרגול על פי נושאי החובה מתוך מסמכי ההלימהספרי לימוד ותרגול / תרגול על פי נושאי החובה מתוך מסמכי ההלימה


שאלון של לשון א´
שאלון של לשון א´

חדש!!!
לנבחנים בשאלון א'


* תואם את מסמכי ההלימה!!!
* הסבר קצר וברור לכל נושא
* מאות תרגילים בדרכי תשאול מגוונות
* תרגול גם על פי דרכי התשאול של בחינות הבגרות האחרונות
* תרגול בהקשר בשילוב טקסטים קצרים


  לפרטים נוספים  

שאלון של לשון ב´
שאלון של לשון ב´

חדש!!!
לנבחנים בשאלון ב'


* תואם את מסמכי ההלימה!!!
* הסבר קצר וברור לכל נושא
* מאות תרגילים בדרכי תשאול מגוונות
* תרגול גם על פי דרכי התשאול של בחינות הבגרות האחרונות
* תרגול בהקשר בשילוב טקסטים קצרים

 לתשובות לחץ על "לפרטים נוספים"


  לפרטים נוספים  

» בחזרה ל"ספרי לימוד ותרגול"